петък, 6 ноември 2009 г.

числова мандала

Направих тази мандала за една много специална приятелка Мария.


Символът горе е нейната индивидуална числова мандала,която носи вибрациите на същността и на личността и.Съзерцавайки я ще се настройва към изначалната същност на своя астросом.Това ще и позволи да възприема заобикалящата я действителност по различен начин и дори да промени постъпките си,тъй като ще се променят мотивите за действията и.
"Мандалата е средство за постигане дълбините на подсъзнанието, помощник в различни ритуали в индивидуалната медитация.

Тя задава особен вселенски ритъм, обединяващ микро- и макрокосмоса, както и индивидуалния-за синхрон между човека и Вселената.Този ритъм,към който се настройва човекът,способства за улавянето,възприемането и преобразуването на космическата енергия.

Процесът, в който се включва човекът чрез мандалата,подпомага хармонията му със света,Вселената и Космоса.

Тя дава онова ,което е нужно на всички в настоящият момент,когато трябва да уловим новите вибрации,които се излъчват сега.Мандалата помага за изпълнението на онази програма,заради която човекът се е родил на Земята в определено време,в конкретна страна,град,семейство."из Числовата мандала на човека Тамара Зюрняева

Няма коментари: